VACATURE SPUITGIETER Doel van de functie: • Het gestructureerd uitbouwen/inbouwen van een matrijs in een machine voor een productierun, met als resultaat het vrijgegeven van een goedlopende machine met de benodigde randapparatuur. Omschrijving werkzaamheden (taken): • Het kunnen bedienen van spuitgietmachines van verschillende merken en sluitkrachten • Het kunnen in- en uitbouwen van spuitgiet matrijzen • Het instellen van de spuitgietmachines en randapparatuur • Het instellen van CNC gestuurde robots op de spuitgietmachines • Het zelf kunnen programmeren van de CNC gestuurde robots op de spuitgietmachine • Het zelfstandig en gestructureerd uitvoeren van een proefspuiting, waarbij de relevante gegevens voor productie worden vastgelegd • Het zelfstandig kunnen aanlopen van productieprocessen • Het zelfstandig analytisch kunnen opsporen van storingen en het oplossen van voorkomende storingen in het productieproces • Controleren of de administratieve handelingen goed zijn uitgevoerd • Controleren van first-run monsters volgens procedure • Storingen oplossen en indien dit niet mogelijk is, een onderhoudsmonteur waarschuwen • Stelwerkzaamheden overdragen aan collega machinesteller of dienstdoende ploegbaas • Bij een defect aan een matrijs gereedschapsmakerij waarschuwen i.o.m. de ploegbaas en/of Productieleider • Toepassen van veiligheidsvoorschriften • Zorgen voor orde en netheid op de werkplek. Benodigde opleidingen, ervaringen en kwaliteiten: Opleidingen: • MBO techniek, spuitgieten 1 + 2. • Aangevuld met een applicatiecursus algemeen spuitgieten van Stork/Microcentrum Ervaringen: • Kennis van het productieproces en de eigenschappen van grondstoffen en verwerkingstechnieken en feeling voor fijnmechanische onderdelen en gereedschappen • Kennis van de kwaliteitseisen die aan spuitgiet producten gesteld worden, begrip voor toleranties en goede beoordelingsvermogen van technische tekeningen hebben • Enige kennis van logistiek, kennis en bewustzijn van veiligheidsnormen en wetten • Rapportage en sociale vaardigheden • Goed overweg kunnen met een takelkraan • 5 jaar ervaring Spuitgietproces. Kwaliteiten: • Men moet kunnen denken en handelen op het niveau van de minimale opleidingseisen en zelfstandig kunnen werken • Accuraat, discreet, representatief en communicatief • Spuitgiet problemen kunnen oplossen.   Drie ploegendienst. 06.00-14.00 uur 14.00 -22.00 uur en 22.00 – 06.00 uur

FUNKTIE OMSCHRIJVING - Zorgt voor de continuïteit van de productie. - Voert (preventief) onderhoud uit aan het machinepark en randapparatuur. - Zorgt voor effectieve en efficiënte oplossingen bij storingen. - Uitvoeren van modificaties en revisiewerkzaamheden op basis van werkopdrachten. - [...]

Lees Meer...