VACATURE SPUITGIETER
Doel van de functie:
• Het gestructureerd uitbouwen/inbouwen van een matrijs in een machine voor een
productierun, met als resultaat het vrijgegeven van een goedlopende machine met de
benodigde randapparatuur.

Omschrijving werkzaamheden (taken):
• Het kunnen bedienen van spuitgietmachines van verschillende merken en sluitkrachten
• Het kunnen in- en uitbouwen van spuitgiet matrijzen
• Het instellen van de spuitgietmachines en randapparatuur
• Het instellen van CNC gestuurde robots op de spuitgietmachines
• Het zelf kunnen programmeren van de CNC gestuurde robots op de spuitgietmachine
• Het zelfstandig en gestructureerd uitvoeren van een proefspuiting, waarbij de relevante gegevens voor productie worden vastgelegd
• Het zelfstandig kunnen aanlopen van productieprocessen
• Het zelfstandig analytisch kunnen opsporen van storingen en het oplossen van voorkomende storingen in het productieproces
• Controleren of de administratieve handelingen goed zijn uitgevoerd
• Controleren van first-run monsters volgens procedure
• Storingen oplossen en indien dit niet mogelijk is, een onderhoudsmonteur waarschuwen
• Stelwerkzaamheden overdragen aan collega machinesteller of dienstdoende ploegbaas
• Bij een defect aan een matrijs gereedschapsmakerij waarschuwen i.o.m. de ploegbaas en/of Productieleider
• Toepassen van veiligheidsvoorschriften
• Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.

Benodigde opleidingen, ervaringen en kwaliteiten:
Opleidingen:
• MBO techniek, spuitgieten 1 + 2.
• Aangevuld met een applicatiecursus algemeen spuitgieten van Stork/Microcentrum
Ervaringen:
• Kennis van het productieproces en de eigenschappen van grondstoffen en verwerkingstechnieken en feeling voor fijnmechanische onderdelen en gereedschappen
• Kennis van de kwaliteitseisen die aan spuitgiet producten gesteld worden, begrip voor toleranties en goede beoordelingsvermogen van technische tekeningen hebben
• Enige kennis van logistiek, kennis en bewustzijn van veiligheidsnormen en wetten
• Rapportage en sociale vaardigheden
• Goed overweg kunnen met een takelkraan
• 5 jaar ervaring Spuitgietproces.
Kwaliteiten:
• Men moet kunnen denken en handelen op het niveau van de minimale opleidingseisen en zelfstandig kunnen werken
• Accuraat, discreet, representatief en communicatief
• Spuitgiet problemen kunnen oplossen.

 

Drie ploegendienst. 06.00-14.00 uur 14.00 -22.00 uur en 22.00 – 06.00 uur